Privata och offentliga sjukhus

I Sverige är de allra flesta sjukhusen offentliga, vilket kortfattat innebär att vem som helst som bor i Sverige eller har ett uppehållstillstånd kan ta del av sjukvården utan att behöva betala extra. Historiskt sett har detta system fungerat bra, men under de senaste årtiondena har systemet överbelastats av människor, vilket har gjort att vårdköerna ökat markant. Utöver detta har också efterfrågan på operationer som exempelvis plastikkirurgi ökat, vilket är något som den offentliga sektorn inte erbjuder om det inte är absolut nödvändigt för hälsan. Därför kommer denna artikel kolla närmre på vad som kan förväntas erbjudas inom privata eller offentliga sjukhus.

Vad är ett privat sjukhus?

När det kommer till privata sjukhus är detta oftast sjukhus som erbjuder specialistvård eller vård som enligt den offentliga verksamheten inte anses vara absolut nödvändig. Ett av de allra största områdena där det finns privata alternativ är inom plastikkirurgin. Det går bland annat att göra operationer på privata kliniker inom exempelvis bröstförminskning, bröstförstoring, läppförstoring, rumpförstoring och en mängd andra ingrepp. På så sätt är marknaden väldigt stor, då den offentliga verksamheten endast gör denna typ av ingrepp om det anses vara nödvändigt för patientens hälsa. Med hälsan innefattar detta den fysiska hälsan hos patienten och inte den mentala. Många människor mår nämligen dåligt över sin kropp, varför plastikkirurgin spelar en viktig roll i samhället.

Utöver plastikkirurgiska ingrepp finns det också privata sjukhus i Sverige som erbjuder specialistvård. Många av de allra bästa läkarna jobbar nämligen på privata sjukhus eller kliniker. På så sätt gör det att standarden kan anses vara lite bättre i vissa fall. Men trots detta är den svenska offentliga sjukvården fortfarande i världsklass.

Offentlig sjukvård

Den offentliga sjukvården i Sverige håller hög internationell standard. Men dessvärre har den blivit sämre de senaste åren, framförallt på grund av att vårdköerna har ökat. Detta har i vissa fall lett till att patienters sjukdomstillstånd har förvärrats, just på grund av att de gått utan operation eller behandling. Därför tycker många att det kan vara värt att gå till privata alternativ, trots att det kostar extra.

Vårdköerna är också något som lyfts av många politiker och organisationer. Många tycker nämligen att svenskar betalar alldeles för mycket skatt för att få den typen av vård de får, eller snarare inte får på grund av vårdköerna.

mh-elegance-lite