Tillgänglighet på sjukhus

Ett sjukhus kan få patienter av alla olika slag. Det är därför viktigt att det finns en god tillgänglighet där. Patienterna kan vara mer eller mindre sjuka, eller ha smärtor vilket man också måste tänka på. Men vad gäller för tillgängligheten på sjukhus?

Parkering i närheten av entrén

Om man har ledsjukdomen artros, ett brutet ben eller andra smärtor är det viktigt att man kan ta sig in på sjukhuset lätt. Man kanske kan köra bil, eller får skjuts men det måste finnas en plats att parkera på nära entrén. Finns inte det kan man också söka vård via mobilen för att få hjälp hemma. Vid artros blir det svårt att gå långa sträckor om sjukdomen sitter i benen, och att köra en rullstol kan bli omöjligt om man har artros också i handlederna.

Rymliga gångar utan trösklar

Gångarna bör vara stora och utan trösklar så att man lätt kan köra en rullstol i dem. Vid artros kan man också ha svårt att lyfta högt på fötterna och även då kan trösklar vara ett gissel. Även dörrarna bör vara breda så att man kommer igenom utan klämrisk. Det bör också finnas dörröppnare eller automatiska dörrar.

Hiss

Om sjukhuset består av flera plan är hiss ett måste för patienter i rullstol, för de som har svårt att gå på grund av till exempel artros, eller för patienter som har med sig en barnvagn. Hissen bör vara stor, och det är inte fel om det också finns en hiss där man också kan skjutsa sängbundna patienter som ska till en annan avdelning.

Hjälpmedel för synskadade och hörselskadade

Det bör också finnas olika hjälpmedel som gör att synskadade och hörselskadade kan hitta rätt på sjukhuset. Det kan vara linjer i golvet, blindskrift, ljudsignaler eller text som talar om hur man ska gå. Det är också en fördel om hissen både visar och talar om vilken våning man är på.

mh-elegance-lite