Världens 5 största sjukhus

Sahlgrenska och Karolinska i all ära, stora sjukhus båda två och centrum för den medicinska forskning som bedrivs i Sverige. Storleksmässigt bleknar de dock om man jämför med några av världens största sjukhus. Ett sjukhus kräver enorma resurser i form av förvaltning och underhåll. Riktigt så extremt är det inte när det gäller en bostadsrättsförening. Det hindrar dock inte faktum att det finns en hel del att tänka på, saker som det kanske är smidigast att låta någon professionell sköta om? Om du bor i en bostadsrättsförening finns det en förvaltare som får bättre betyg än alla andra och det är Nabo. De har i nuläget fler än 1600 nöjda kunder och kan sköta om allt från tekniskt underhåll till en bostadsrättsförenings ekonomi. Läs mer om Nabo här.

De flesta av världens största sjukhus ligger i Asien. Många av dem är liksom Sahlgrenska och Karolinska inte bara sjukhus utan också lärosäten. De finns också påfallande ofta bland sina regioners största arbetsgivare och fyller i och med det en viktig funktion inte bara för människors hälsa utan också för ekonomin.

5. Ahmedabad Civil Hospital – Indien

Världens femte största sjukhus ligger i Ahmedabad i Indien. Det är hem åt ett stort antal prestigefulla forskningsinstitutioner såväl som ett imponerande antal sängplatser (2000 stycken). Det är också ett av världens billigaste sjukhus som gör nytta för den till stora delar fattiga befolkning som bor i dess närhet.

4. Clinical Center of Serbia

I Belgrad ligger världens tredje största sjukhus, vilket gör det till Europas största sjukhus. Det är ett universitetssjukhus som totalt sett består av ungefär 50 byggnader och har en total golvyta på ca. 280 000 kvadratmeter. Sjukhuset har sängplatser åt 3150 patienter. Sjukhuset sysselsätter nästan 7500 personer inkluderat läkare, sjuksköterskor, administrativ personal och många fler.

3. Chris Hani Baragwanath Hospital – Sydafrika

Chris Hani Baragwanath är Afrikas största sjukhus. Det ligger i Johannesburg och består av totalt 429 byggnader. I dem finns lite drygt 3400 sängplatser fördelade över mer än 230 000 kvadratmeter. Sjukhuset byggdes från första början som ett militärsjukhus i samband med andra världskriget. Under Sydafrikas år av Apartheid var det ett civilt sjukhus för svarta patienter.

2. West China Medical Center – Kina

Kina är inte bara hem åt världens största byggnadsverk (Kinesiska muren, föga oväntat har landet också ett av världens största sjukhus.

1. Chang Gung Memorial Hospital – Taiwan

Chang Gung som det kallas ligger i Taoyuan City i Taiwan och är med viss marginal världens största sjukhus. Det har 10 000 sängplatser och tar hand om fler än 8 miljoner patienter varje år. Här finns specialister inom en mängd olika medicinska discipliner, främst bland dem är de som håller på med levertransplantationer – sjukhuset räknar med att de har genomfört över 1000 lyckade transplantationer.

mh-elegance-lite