Olika knäskador att söka vård för

Både unga och gamla tenderar att drabbas av knäskador – inte minst under vintertid när skidåkning och andra vintersporter är aktuella. Knäskador har dock visat sig mest frekventa i unga åldrar, eftersom skelett och mjukdelar inte är färdigutvecklade. Om man således vrider knäet eller får ett hårt slag mot det, kan det gå extra illa. Tyvärr kan också den utläkta skadan återkomma under senare år om man inte är försiktig, och när man har ont i knät bör man vara på sin vakt och söka vård.

I de allra flesta fall läker knäskador av sig själv, genom att man vidtar försiktighetsåtgärder och vilar som läkaren ordinerat. Men ibland kan dock en operation vara sista utvägen – ett ingrepp som både kan vara positivt och negativt. Här följer några typiska knäsmärtor som inte får ignoreras och bör undersökas av läkare.

 

Löpar- och hopparknä

Om du lyder läkarens order att vila från hopp och skutt, kan du slippa kroniska smärtor. Ett löparknä uppkommer av ensidig och långvarig löpning, oftast när man tar i för hårt, för snabbt. En person som ständigt springer upp- och nedför backar har större benägenhet att drabbas av den här typen av skada.

Hopparknä kan till stor del liknas vid löparknä då mjukdelarna blir irriterade av alltför mycket belastning vid hopp. Främre knäskålens undersida värker när du trycker på den eftersom senan är inflammerad. Oftast gör det mer ont om du går nedför backar eller trappor, än uppför dem. Även här är vila nummer ett.

Korsbandsskador

Om du har råkat ut för en korsbandsskada, bör du verkligen ta det lugnt och få knäet undersökt. Skadan uppkommer många gånger vid fall eller när knäet har råkat ut för en kraftig stöt eller duns vid underbenets främre sida som trycker det bakåt och skapar ett negativt mellanrum i relation till lårbenet. Korsbandsskador kan också uppkomma i den mån du har översträckt knäleden. Vänta dig en läkning om ca 6 månader. En korsbandsskada kan i värsta fall kräva kirurgiskt ingrepp.

Meniskskador

Meniskerna är till för att stabilisera knäleden och tar i regel skada om vridning eller konstiga hopp i böjt läge förekommer. Känslan av att ha ett låst knä är vanligt och mycket obehagligt. Således kan meniskskador vara vanliga vid skidåkning men även i andra sammanhang. Man kan operera en enträgen meniskskada men i många fall ordineras du ett rehabiliteringsprogram av en läkare som också skickar dig till en sjukgymnast.

Operation eller inte

Oavsett vilken knäskada du har bör du ta den på allvar eftersom vi ständigt måste använda våra knän i vardagen. Kontakta läkare och låt dig röntgas eller behandlas med anti-inflammatoriska medel eller dylikt. Operation kan vara aktuellt om det rör sig om en svårläkt skada eller en allvarlig sådan. Rehabilitering är extremt viktigt vid knä-smärta, så att mjukdelar och skelett fungerar som vanligt inom kort igen.

mh-elegance-lite