Städning på sjukhus

När man tittar på filmer och TV-serier som handlar om sjukhus kan man slås av att miljöerna är så pass varierande. Många gånger kan sjukhuset se helt rent ut, medan det bara minuter senare kan vara blod överallt. När man besöker ett sjukhus på riktigt ser man mycket sällan något blod alls, förutom om man själv ska ta prover eller har någon skada. Men hur sköts egentligen städning och liknande på sjukhus?

Sjukhusets personal städar

Under dagen städar ofta läkare och sjuksköterskor olika saker på sjukhusen. I filmer finns det ofta städare som kommer springande så fort en operation eller såromläggning avslutats men riktigt så är det inte på de verkliga sjukhusen. Här är det ofta läkare som får byta överdrag på sängar, torka bort blod efter provtagningar med mera. Även sjuksköterskor får städa. Det kan till exempel handla om att torka kroppsvätskor vid olyckor, avtorkning av bänkar med mera. När det gäller städning av toaletter och andra liknande utrymmen sker dock städningen ofta på nätter eller när rum står tomma.

Större städningar

När ett sjukhus ska storstädas efter en smitta, en olycka där mycket blod eller andra vätskor läckt ut, eller om mottagningen ska flyttas anlitas ofta städbolag. Om sjukhuset ska städas efter en flytt kan Flyttstädning i Upplands Väsby vara ett bra alternativ beroende på var sjukhuset ligger. Ofta är sjukhusets egna personal inte utbildad i städning, vilket ofta särskilda städföretag är. Dessutom har sjuksköterskor och läkare ofta betydligt mer att göra än att städa på sjukhuset.

Inhyrd personal

På vissa sjukhus behöver personalen inte tänka på att städa själva. Så är fallet ofta på de större sjukhusen. Där finns inhyrda städföretag ofta på plats på sjukhuset för att snabbt kunna gå in och städa när det krävs. Ofta kan personalen söka efter städarna och på så sätt hålls sjukhuset ofta rent och snyggt under dagen.

Viktigt att sjukhuset är rent

Ett sjukhus ska vara rent. Detta är viktigt både för att patienterna inte sa bli illa till mods, men också för att andra inte ska smittas av olika sjukdomar. De allra flesta sjukdomar sprids via kroppsvätskor och det är därför viktigt att även ytor som man inte tänker på städas. Dörrhandtag, dörrkanter och vattenkranar ska alla städas. En vattenkran som inte städas kommer snart att göra handtvätten ogjord. Man tar i handtaget med smutsiga händer, tvättar händerna och ska sedan stänga av kranen igen. Då blir handen smutsig igen. Ofta tillämpas så kallade basala hygienrutiner på sjukhus och detta gäller både på personer och på omgivningen. Detta är sällan något man ser på film, men i verkligheten tillämpas rutinerna flera gånger per dag, ofta så mycket att personalen inte ens tänker på att tvätta händerna med mera.

mh-elegance-lite