Sjukhuset – svensk reality-tv

Sjukhusens värld, där dramatik på liv och död utspelar sig dagligen, fascinerar onekligen människor. Det bevisas, om inte annat, av alla de tv-serier som utspelar sig på sjukhus. Den svenska serien Sjukhuset skiljer sig dock från de flesta andra sådana serier genom att den skildrar verkligheten; det är med andra ord inte en dramaserie med manus och skådespelare, utan en reality-serie där man får följa sjukhuspersonalen i deras vardag.

Sjukhuset hade premiär år 2007, och sändes i TV3. Under seriens första fyra säsonger skedde inspelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, och avsnitten speglade de olika aspekterna av att arbeta på ett sjukhus, för flera olika yrkesroller och med flera olika inriktningar. Bland läkarna medverkade till exempel allt från plastikkirurger och kardiologer till ortopeder och akutläkare, och bland sjuksköterskorna representerades bland annat ambulanssjuksköterskor och barnmorskor. Även undersköterskornas vardag visades i programmet, vilket gjorde att tittarna fick en bred inblick i vardagen på ett sjukhus.

Konceptet var uppenbarligen framgångsrikt, eftersom Sjukhuset sammanlagt har sänts i 6 säsonger i Sverige, och programidén även har sålts till Finland, Danmark och Norge. Det har dock inte enbart varit positiva reaktioner på programmet. Efter den fjärde säsongen uppstod en kontrovers kring Sjukhuset, då Uppsala läns landsting stämdes av stiftelsen Centrum för rättvisa. Bakgrunden var att man ansåg att sjukvårdssekretessen hade brutits, och att sekretessbelagda uppgifter kring patientvård skulle ha lämnats ut i programmet. Uppsala tingsrätt friade dock landstinget från anklagelserna, liksom flera anklagade sjuksköterskor. De sistnämnda friades med motiveringen att landstingsledningen godkänt tv-inspelningarna. Fallet togs dock vidare till Svea hovrätt, och landstinget dömdes då till att betala skadestånd till de anhöriga till en av patienterna som filmats i programmet. Redan innan fallet togs upp i hovrätten hade representanter från Statens medicinsk-etiska råd uppmanat sjukhusledningar och landstingsledningar att inte skriva kontrakt med tv-bolag liknande det som Uppsala läns landsting tecknat med Titan Television. Trots allt detta skulle det dock bli både en femte och en sjätte säsong av Sjukhuset. Dessa två säsonger spelades in på Universitetssjukhuset i Linköping.

Kanske är en av anledningarna till fascinationen kring sjukhus det faktum att många aldrig kommer i kontakt med den mer dramatiska sidan av dem, annat än de som är olyckliga nog att drabbas av en olycka eller svår sjukdom. De flesta andra går bara på rutinkontroller, får ett recept utskrivet och hämtar ut det på sjukhusets apotek – eller ännu hellre, hämtar ut det på apotekhjartat.se, vilket betyder att man har ännu mindre kontakt med sjukhusvärlden. Det är nog också så de flesta föredrar att ha det.

mh-elegance-lite